Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Każde dziecko w naszym przedszkolu objęte jest opieką psychologa, który czuwa nad ich prawidłowym rozwojem. Jesteśmy przedszkolem integracyjnym, które wymaga także specjalnego podejścia, uwzględniającego ograniczenia dziecka w sferze intelektualnej, ruchowej czy emocjonalnej. Do zadań psychologa należy organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla naszych dzieci zarówno w grupie jak i indywidualnie.

Zajęcia prowadzi Pani Jolanta.