Przedszkole Małego Karola w Lubartowie

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w roku przedszkolnym 2021/2022:

  • Czesne za każdy miesiąc –  150 zł
  • Czesne dla rodzeństwa –  100zł
  • W przypadku nieobecności dziecka dłuższej niż 10 dni roboczych ciągiem – 100zł
  • W przypadku nieobecności dziecka przez cały miesiąc  – 80 zł
  • Wyprawka na rok przedszkolny  – 100zł
  • Dzienna stawka żywieniowa – 11,50 zł (8,50 obiad i 3,00 śniadanie i podwieczorek)
 •  
         Czesne należy wpłacać  na konto:

      84 1240 2409 1111 0010 8492 1672