Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w roku przedszkolnym 2022/2023
w I semestrze:

  • Czesne za każdy miesiąc –  170 zł
  • Czesne dla drugiego dziecka –  120 zł
  • Czesne dla trzeciego i kolejnego dziecka – 100 zł
  • W przypadku nieobecności dziecka dłuższej niż 10 dni roboczych ciągiem – 120 zł
  • W przypadku nieobecności dziecka przez cały miesiąc  –100 zł
  • Wyprawka na rok przedszkolny  – 100 zł
  • Dzienna stawka żywieniowa – 17,00 zł (12,00 obiad i 5,00 śniadanie i podwieczorek)
 •  
         Czesne należy wpłacać  na konto:

      84 1240 2409 1111 0010 8492 1672