Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w roku przedszkolnym 2019/2020:

  • Czesne za każdy miesiąc –  140 zł
  • Czesne dla rodzeństwa –  100zł
  • W przypadku nieobecności dziecka dłuższej niż 10 roboczych – 100zł
  • W przypadku nieobecności dziecka przez cały miesiąc  – 70 zł
  • Wyprawka na rok przedszkolny  – 100zł
  • Dzienna stawka żywieniowa –  9,5 złCzesne należy wpłacać  na konto:
84 1240 2409 1111 0010 8492 1672