Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w roku przedszkolnym 2023/2024
w I semestrze:

  • Czesne za każdy miesiąc –  190 zł –
  • Czesne dla drugiego dziecka –  140 zł
  • Czesne dla trzeciego i kolejnego dziecka – 120 zł
  • W przypadku nieobecności dziecka dłuższej niż 10 dni roboczych ciągiem – 140 zł/120 zł/100 zł
  • W przypadku nieobecności dziecka przez cały miesiąc  –120 zł/100 zł/80 zł
  • Wyprawka na rok przedszkolny  – 100 zł
  • Dzienna stawka żywieniowa – 17,00 zł (12,00 obiad i 5,00 śniadanie i podwieczorek)
 • Mając na uwadze wiek dzieci i standardy żywienia dzieci, w tym zalecenia Instytutu Żywienia i Żywności, by przerwa pomiędzy posiłkami nie była dłuższa niż 2,5 do maksymalnie 4 godzin, to przy pobycie dziecka w przedszkolu co najmniej przez czas realizacji podstawy programowej (minimum 5 godzin), dziecko powinno spożywać w przedszkolu posiłki. Uwzględniając te zasady żywienia i czas pobytu dziecka w naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek. Ponadto korzystanie z wyżywienia w przedszkolu jest wpisane w proces wychowawczy. Uczymy spożywania posiłków, zachowania się przy stole w czasie posiłków, czy nabywania umiejętności korzystania ze sztućców.

         Czesne należy wpłacać  na konto:

      84 1240 2409 1111 0010 8492 1672