Przedszkole Małego Karola w Lubartowie

517 012 222 lub 451 170 506 do Pani Dyrektor

malykarol.lisow@gmail.com

W ramach terapii logopedycznej w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia indywidualne oraz zajęcia grupowe z logopedą.

Na zajęcia indywidualne, które odbywają się w odpowiednio wyposażonej sali, uczęszczają dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, opiniami o pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dzieci, które zostały zakwalifikowane podczas badań przesiewowych. W sali logopedycznej znajdują się różnorodne narzędzia, gry oraz pomoce, dzięki, którym dzieci uczą się i bawią. Przedszkolaki zawsze chętnie uczestniczą w zajęciach, a metody i formy pracy dopasowane są indywidualnie do każdego dziecka.

Zajęcia prowadzi Pani Edyta

Ogólne cele pracy logopedycznej:

  • rozwijanie sprawności językowych
  • wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
  • budowanie wiedzy o otaczającym świecie
  • ćwiczenia komunikacyjne w zakresie posługiwania się formami dialogowymi i monologowymi
  • zachęcanie i podtrzymywanie spontanicznej aktywności słownej
  • usprawnianie motoryki narządów mowy.