Misja Przedszkola

Misją Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Małego Karola jest wychowanie człowieka według następującej myśli św. Jana Pawła II.

W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był” a nie tylko więcej „miał”; aby więc poprzez wszystko co „ma”, co „posiada” umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej „być” nie tylko „z drugimi”, ale także „dla drugich”.

W naszym przedszkolu wychowujemy dzieci w duchu wartości katolickich czerpiąc wzór z naszego Patrona św. Jana Pawła II. Przedszkole jest przystosowane do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych, które są otoczone miłością i opieką specjalistów. Koncentrujemy się na najważniejszych wartościach – dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Stają się wrażliwi na piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Czynimy to w oparciu o tradycje rodzinne oraz kulturę regionu i narodu. Dążymy do tego, by dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowane  do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.
 „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. (…)
Przychodząc na świat przynoszą ze sobą orędzie życia.”.
 Św. Jan Paweł II

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Małego Karola jest miejscem, które zapewni Państwa dziecku wspaniałą zabawę, ciekawe zajęcia, fachową opiekę i bezpieczeństwo. Jest dla dzieci radosnym, bezpiecznym, pełnym miłości drugim domem. Nasze Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, także integracyjnej i rozwija ich kompetencje poznawcze.

Serdecznie zapraszamy Wasze pociechy do naszego przedszkola.