“Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości”.

Jan Paweł II

Aktualności

Wznowienie zajęć sportowych i tanecznych

SZANOWNI RODZICE

Od poniedziałku 19.04.2021 r. wznawiamy zajęcia sportowe oraz zajęcia taneczne.

Zajęcia, które nie odbyły się z racji ograniczenia działalności Przedszkola, zostaną odrobione w następujących terminach:

– środa 21 kwietnia 2021 r. (taniec)      – wtorek 27 kwietnia 2021 r. (sportowe)

– środa 5 maja 2021 r. (taniec)               – wtorek 11 maja 2021 r. (sportowe)

Termin na opłatę za miesiąc kwiecień przesunięty został do dnia 30.04.2021 r.

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego (kontakt@karuzela.lublin.pl), bądź telefonicznego (698 922 100).

Zachęcamy również do zapisu do newslettera, z którego otrzymywać będą Państwo informację o zmianach w terminach zajęć. Zgłoszenia dokonujemy wysyłając smsa pod numer 698 922 100, wpisując w treści:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji, MAŁY KAROL, Imię i nazwisko Dziecka.

Monika i Mariusz Kozak
KARUZELA

REKRUTACJA na rok 2021/2022

SZANOWNI RODZICE

22 lutego 2021 r. rozpocznie się rekrutacja dla dzieci po raz pierwszy ubiegających się o miejsce w naszym przedszkolu. Rekrutacja dotyczy dzieci 2,5 letnich 3 i 4 letnich.

Zapisy dzieci już uczęszczających do Przedszkola na rok przedszkolny 2021/22, trwają do 19 lutego 2021.

Więcej informacji znajduje się w zakładce DLA RODZICÓW –> REKRUTACJA

Zapisując dziecko należy złożyć Formularz zgłoszeniowy dziecka, który można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub w sekretariacie przedszkola. Należy też wpłacić na konto przedszkola wpisowe w kwocie 150 zł .

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zapisu.

UBEZPIECZENIE DZIECKA

SZANOWNI RODZICE

Zachęcam do skorzystania ze ścieżki elektronicznej ubezpieczenia NNW Aviva na rok szkolny 2020/2021. Ubezpieczenie dziecka przez rodzica jest bardzo proste. Wystarczy kliknąć w link program poprowadzi do celu

https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=7CA7D04F299FE0C757C36BD92E19586CB3DEC3C7

 Każdy rodzic  może tym samym ubezpieczyć wszystkie swoje dzieci (od żłobka do szkoły średniej- do 25 roku życia), nie ważne że są w różnych placówkach szkolnych, mechanizm jest taki sam. Uczniowie są objęci ochroną ubezpieczeniową  od 1 września 2020 r. do 31.08.2021 r.

INFORMACJE DLA RODZICÓW NA NOWY ROK SZKOLNY

SZANOWNI RODZICE

Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, przedszkole kontynuuje swoją działalność zgodnie ze ścisłymi zasadami sanitarnymi GIS aż do odwołania. Kontakty z państwem będą odbywać się poprzez:
e-mail, telefon, stronę internetową. Przedszkole jest czynne od 6.30 do 16.30.

  1. Do przedszkola przyprowadzamy dzieci zdrowe, bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  2. Dzieci codziennie mają mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym.
  3. Rodzice wchodzą z dziećmi do przedsionka przedszkola, dzwonią domofonem i stąd dziecko odbierane jest  przez nauczyciela grupy. Rodzic ma obowiązek posiadania maseczki oraz zdezynfekowania dłoni przed naciśnięciem domofonu.
  4. W przypadku dzieci nowo przyjętych, rodzic może wejść na teren przedszkola w możliwie najkrótszym okresie adaptacyjnym dziecka.
  5. W przedszkolu dzieci często myją ręce, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety. Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo sanitarne dzieci. 
  6. Dzieci nie powinny przynosić do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów np. zabawek, przytulanek.
  7. Nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić telefonicznie do godz. 8.00 pod numer telefonu: 517012222
  8. Prosimy o przygotowanie dziecku odzieży zamiennej na wypadek zabrudzenia czy zamoczenia (spodnie, bluzka, bielizna codzienna)

Bieżące informacje otrzymają państwo za pośrednictwem sms-a lub drogą mailową, ponadto będą one umieszczone na stronie internetowej przedszkola i tablicy ogłoszeń.

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się z Dyrektorem placówki pod nr tel. 517012222 w godz.
8.00-15.00

Prosimy o zapoznanie się z informacjami, które są niezbędne do właściwej organizacji pracy przedszkola oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia Waszych dzieci.

Do przedszkola od 1 września uczęszczać będzie 84 dzieci w czterech grupach przedszkolnych, w tym czworo dzieci niepełnosprawnych .

Rodzice  od 1 września (wtorek) przyprowadzają i odbierają dzieci w godzinach zadeklarowanych w kartach zapisu dzieci do przedszkola.

W roku szkolnym 2020/2021 przedszkole nie prowadzi ubezpieczenia grupowego dzieci. Każdy rodzic ubezpiecza dziecko indywidualnie. Umożliwiamy ubezpieczenie dziecka w firmie do której link znajduje się poniżej.

https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=7CA7D04F299FE0C757C36BD92E19586CB3DEC3C7

OZONOWANIE PRZEDSZKOLA

Ozonowanie to metoda która całkowicie niszczy wirusy, bakterie, pierwotniaki, roztocza, alergeny, pleśnie, grzyby i nieprzyjemne zapachy. Ozonowanie jest metodą w pełni ekologiczna, nie wymaga stosowania środków chemicznych i jest całkowicie bezpieczna dla środowiska.
Dbając o bezpieczeństwo naszych dzieci pragniemy poinformować, że sale edukacyjne naszego przedszkola, korytarze i szatnia są ozonowane (dysponujemy jednym bardzo dobrej klasy ozonatorem). Ponadto wykładziny dywanowe są systematycznie prane odkurzaczem parowym na suchą parę. Personel przedszkola  wykonuje kilka razy dziennie dezynfekcję również na placu zabaw oraz przestrzega obowiązujących procedur sanitarnych.
105484934_574291246849703_3450710684299189352_n

Konkurs plastyczny

Grupy I i II z Naszego przedszkola biorą udział w konkursie plastycznym pt. „Moje przedszkole” organizowanym przez firmę Maludas -> https://maludas.pl/. Zachęcamy do obejrzenia prac konkursowych.

INFORMACJA O PRZYJĘCIU DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Drodzy rodzice dzieci ubiegających się o miejsce w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Małego Karola ❗️

Wszystkie dzieci zgłoszone do grupy I ( 3 latki i 2,5 latki) oraz do grupy II (4 latki) zostały przyjęte do przedszkola.

Prosimy wpłacać wpisowe 150 zł na rachunek:
84 1240 2409 1111 0010 8492 1672

 

PRZEDSZKOLE MAŁEGO KAROLA

Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie od 2017 do 2018 roku zrealizowała projekt: Lepsza dostępność do edukacji przedszkolnej dzięki utworzeniu przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Lisowie w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna. Dzięki temu utworzyła Niepubliczne Przedszkole Integracyjne małego Karola.
Przedszkole Małego Karola jest przedszkolem integracyjnym. Działa w oparciu o przepisy dotyczące Przedszkoli Niepublicznych. W swojej działalności nawiązuje do postaci św. Jana Pawła II. Jest przystosowane do przyjęcia dzieci z niepełnosprawnościami, które są otoczone opieką specjalistów w zakresie edukacji, rewalidacji i rehabilitacji. Posiadamy w pełni wyposażone dwie sale terapeutyczne do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Każde dziecko ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności bądź wad postawy ma możliwość systematycznej rehabilitacji w istniejącym w tym samym kompleksie Zakładzie Rehabilitacji.

Jan Paweł II - 15 rocznica śmierci

2 kwietnia 2020
Jan Paweł II – postać o wielkim przesłaniu duchowym, niezwykle charyzmatyczna, bogobojna, wielkiego formatu, którego wspominają ludzie z całego świata, wielu narodowości, a także wyznawcy innych religii, dostrzegając Jego Wielkość. Potrafił dotrzeć do każdego człowieka ze Słowem Bożym i zjednoczyć osoby bez względu na pochodzenie, kolor skóry, wyznawaną religię.

Od początku swojej działalności apostolskiej pokładał wielkie nadzieje w najmłodszych pokoleniach i dla nich poświęcił cały pontyfikat. Ogromna wrażliwość serca Papieża przejawiająca się w życiu przenikniętym Ewangelią, pozwalała mu kierować uwagę ku najmniejszym, najbardziej bezbronnym, potrzebującym miłości i opieki. Z wielką żarliwością bronił prawa do życia każdego poczętego dziecka. Podkreślał, że człowiek jest pierwszą i główną drogą Kościoła, a dziecko „drogą wyjątkową”. Stając w ich obronie, doceniał ich znaczenie w ewangelizacji.

Jan Paweł II kiedyś powiedział:

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.

 Z kolei w innym z listów do dzieci prosił:

„Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin na świecie”.

Niezaprzeczalnym faktem jest, że papież bardzo kochał dzieci i był ich przyjacielem o czym sam otwarcie mówił:

„Największą radością papieskiego serca są dzieci.
I największą troską serca Papieża jest każde dziecko”.

Ostatnie przesłanie wypowiedziane tuż przed odejściem do domu Ojca brzmiało następująco:

Zanim stąd odejdę, proszę was… abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili; abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy… Proszę was: abyście mieli Ufność nawet wbrew każdej swojej słabości; abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało;  abyście od Niego nigdy nie odstąpili; – abyście nigdy nie utracili tej Wolności Ducha, do której On “wyzwala” człowieka; abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest “największa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu… 

„Szukałem Was, teraz Wy przyszliście do mnie…”

Te słowa wypowiedziane obejmują cały pontyfikat Jana Pawła II, który był długą rozmową z nami, z młodymi, z dziećmi…
On zawsze szukał i chciał dotrzeć do wszystkich ludzi, do każdego z osobna. Wychodził nam naprzeciw, pielgrzymował do krajów i miast, w których żyliśmy. Chciał się spotkać z każdym. Na każdego chciał spojrzeć z miłością. Każdemu chciał opowiedzieć o Chrystusie. Mówił, że nam ufa, że w nas wierzy, że jesteśmy Jego nadzieją.

Właśnie 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 Papież Jan Paweł II odszedł do “Domu Ojca”. Dziś mija 15 lat, gdy Polska i świat pożegnały Wielkiego Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła II.

 W tym roku, ze względu na wyjątkowe okoliczności, będziemy łączyć się duchowo, aby uczcić Jego pamięć.
Nosimy w sercu słowa św. Jana Pawła II. Nosimy jego naukę. Nosimy Jego miłość. Pamiętamy.

100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II

18 maja 2020
Podczas ludzkiej wędrówki na ziemi pojawiają się na naszych drogach ludzie, którzy dość znacząco wpływają na nasze życie. Takie osoby wielokrotnie nosi się w sercach, a każde wypowiedziane ich słowo wybrzmiewa niejednokrotnie w myślach, przywołując wzruszające i niezapomniane wspomnienia.

Myśląc o kimś takim w pierwszej kolejności pojawia się wspomnienie naszego Patrona – św. Jana Pawła II – Wielkiego Człowieka, po którym pamięć jest wciąż żywa, a On sam jest ważnym autorytetem moralnym dzisiejszego społeczeństwa.

 Ojciec Święty poświęcał dużą uwagę dzieciom, dostrzegał ich obecność na każdym kroku. Zatrzymywał się przy nich i błogosławił, prowadził z nimi dialog. Wzruszające chwile, kiedy brał na ręce i przytulał maluszki, podawane mu gdzieś z tłumu podczas pielgrzymkowych spotkań z wiernymi na długo pozostaną w pamięci.

Ponadto, w czasie takich spotkań z dziećmi Jan Paweł II wielokrotnie dawał dowód na to, że umie żartować z powagi papieskiego urzędu. Do historii przeszło spotkanie podczas pielgrzymki do Niemiec.

Ojciec Św. rozpoczął z nimi następujący dialog:

– Cieszycie się, że Papież przyjechał?
– Taaaak!
– Bo macie dzień wolny od nauki?
– Taaak! – odpowiedziały niepewnie dzieci.
– Cieszyłybyście się, gdyby Papież znowu przyjechał?
– Taaak!
– Czy dlatego, że byłoby znowu wolne w szkole?
– Taaak!

Innym niepozostawiającym wątpliwości przykładem ukazującym zapatrzenie na dziecięce potrzeby jest słynna opowieść o sznurówce, w której mały chłopiec spotyka przyszłego Papieża na schodach w Klasztorze Urszulanek i odważnie ciągnie go za sutannę wołając:

„Księdzu, zawiąż sznurowadło!”.

Kardynał Wojtyła bez wahania się nachylił i zawiązał sznurówkę. Właśnie w takich sytuacjach pokazywał wielkość swojej skromności – wspominała tę historię siostra Janina Chmielińska, Urszulanka z ul. Wiślanej w Warszawie, gdzie odpoczywał przyjeżdżając do stolicy – Nie dziwi więc, że i potem – gdy już kardynał został papieżem – wykorzystywał każdą okazję,
by tych ukochanych najmłodszych przytulać, błogosławić, rozmawiać z nimi, posyłać serdeczne uśmiechy, rozdawać buziaki.
Za tę serdeczność tak kochały go maluchy. Lgnęły do niego jak do najukochańszego dziadka i ani trochę się go nie bały.

“Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć

od nowa, żeby pójść inną drogą i raz

jeszcze spróbować. Nigdy nie jest za

późno, by na stacji złych zdarzeń, złapać

pociąg ostatni i dojechać do marzeń…”

“O Panie to Ty na mnie spojrzałeś…..”
Na zawsze w naszych sercach oraz pamięci.

Wizyta węża

12 lutego 2020
W dniu 03.02. nasze przedszkole po raz kolejny odwiedziła Pani Marta Wróbel i poprowadziła z dziećmi ,,Żywą lekcję przyrody”, której bohaterem był wąż o imieniu Długi.

Dzień Babci i Dziadka w grupie 3

12 luty 2020
Babcie i Dziadkowie zajmują szczególne miejsce w serduszku małego dziecka i są bardzo ważnymi osobami w jego życiu. Dlatego, Dzień Babci i Dziadka obchodzimy w naszym przedszkolu bardzo uroczyście.