Galeria przedszkola

Sala terapeutyczna nr 1

W naszym Przedszkolu mamy salę doświadczania świata. Jest to sala, która stwarza warunki do tego, aby pracować z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności.

Sprzęt znajdujący się w sali pozwala na pracę terapeuty pobudzający całą gamę bodźców: światła, dźwięku, dotyku, zapachu…

W sali znajdują się: biały domek, kula lustrzana, magiczny sześcian, światłowody, kolumna świetlna, kształtki rehabilitacyjne, przedmioty o różnych fakturach, piłki sensoryczne,sprzęt relaksacyjny oraz urządzenia emitujące dźwięk, światło i różne zapachy. Terapia w sali doświadczania świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka.

W takiej sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje.

Sala terapeutyczna nr 2

W naszym Przedszkolu mamy dwie sale terapeutyczne. 

W drugiej sali znajduje się przede wszystkim kabina SI o wytrzymałej konstrukcji wyposażona w ruchome belki pozwalające na szybka wymianę urządzeń do terapii Integracji Sensorycznej. 

Kabina SI umożliwia ćwiczenia usprawniające różne partie ciała. Jest wyposażona w podwieszane różne hamaki, siatkę do wspinaczki, linę wspinaczkową, w huśtawki o różnych kształtach. 

W sali znajduje się również pianino do muzykoterapii.


Zajęcia z psychologiem


W ramach terapii psychologicznej w przedszkolu prowadzone są zajęcia indywidualne z psychologiem.
Zajęcia poprzedza obserwacja dziecka, wywiad z rodzicem oraz analiza dostępnej dokumentacji (orzeczenia,opinie).

Ogólne cele pracy psychologicznej to m.in.:

 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych i harmonizowanie rozwoju
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej
 • rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej
 • stymulowanie rozwoju słuchu fonemowego i percepcji słuchowej
 • ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
 • wzbogacanie wiedzy i zasobu słownictwa
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć
 • nauka radzenia sobie z napięciem emocjonalnym
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie empatii i umiejętności współpracy
 • zapobieganie zachowaniom agresywnym

Podczas pracy z dzieckiem wymagania dostosowywane są do jego  indywidualnych możliwości. Bardzo ważna jest także stała współpraca z rodzicami, wychowawcami,
specjalistami – opracowanie ujednoliconego sposobu postępowania z dzieckiem, reagowania na trudne zachowania i monitorowanie postępów daje mierzalne efekty.

 

Rehabilitacja dzieci


Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. Św. Jan Paweł II

Dzieci z niepełnosprawnościami z naszego Przedszkola w trakcie zajęć mają prowadzoną indywidualną terapię ruchową dostosowaną do ich potrzeb. Natomiast dzieci z wadami postawy i innymi dysfunkcjami mają zajęcia gimnastyki korekcyjnej według opracowanego planu w oparciu o gry i zabawy,
tak by dziecko chętnie w nich uczestniczyło. 
Celem tych zajęć jest: kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, wyrabianie nawyku prawidłowego stawiania stóp w chodzie i w biegu, kształtowanie i zwiększenie wytrzymałości i siły mięśni oraz zwiększenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu.
Zajęcia prowadzą terapeuci z Zakładu Rehabilitacji.

Sala grupy 1

 

„Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpieczne.
Wiedzieć, co można, a czego nie wolno mu robić.” Św. Jan Paweł II

W sali pierwszej są najmłodsi z naszego przedszkola. To grupa trzylatków. W sali znajduje się projektor multimedialny wraz z laptopem, system nagłaśniający salę wraz z głośnikami wbudowanymi w suficie, magiczny dywan oraz zabawki i pomoce edukacyjne dostosowane do tej grupy wiekowej. 

Grupą opiekują się: Pani Agata, Pani Karolina i Pani Milena. 

Sala grupy 2


Jesteście słońcem, które wschodzi (…) Każde dziecko jest słońcem, które wschodzi, które pragnie przynieść swojemu otoczeniu trochę światła. Wokół was naprawdę rozchodzi się światło. 
Aby to zrozumieć, wystarczy spotkać się z wami, wystarczy was posłuchać, przybliżyć się do was”. Św. Jan Paweł II

Drugą grupę dzieci stanowią czterolatki. Jest to grupa, którą tworzą dzieci w pełni zdrowe oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Ideą jest integracja dzieci. W sali znajduje się projektor multimedialny wraz z laptopem, system nagłaśniający salę wraz z głośnikami wbudowanymi w suficie, magiczna ściana oraz zabawki i pomoce edukacyjne dostosowane do tej grupy wiekowej i do dzieci
z niepełnosprawnościami. 

Opiekę sprawują Pani Kasia, Pani Iza i Pani Julka.

Sala grupy 3

 

„ Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. (…) 
Przychodząc na świat przynoszą ze sobą orędzie życia.”.
 Św. Jan Paweł II

Trzecią grupę tworzą pięciolatki. Są w dużej i przestronnej sali z wyjściem na ogród. Pomocą w zajęciach dydaktycznych i zabawach są: projektor multimedialny wraz z laptopem, system nagłaśniający salę wraz z głośnikami wbudowanymi w suficie, magiczny dywan oraz zabawki i pomoce edukacyjne dostosowane do tej grupy wiekowej. 

Grupą opiekują się: Pani Kasia, Pani Edyta i Pani Małgosia.

Sala grupy 4


“(…) życzę, abyście doznały w sposób szczególny miłości waszych rodziców, waszych braci i sióstr i całej rodziny. Niech ta miłość, właśnie dzięki wam,
drodzy chłopcy i dziewczęta, 
rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat.
Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych. 
Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu.” św. Jan Paweł II

W sali czwartej są sześciolatki z naszego przedszkola. Tworzą grupę integracyjną, W sali znajduje się magiczna ściana, system nagłośnienia z głośnikami wbudowanymi w suficie, w zabawki i przede wszystkim w pomoce edukacyjne.

Grupą opiekują się: Pani Dorota i Pani Kinga.

Lekcja religii

 

Do was, moi mali przyjaciele, bez względu na różnice języka, rasy, czy narodowości mówię: Chwalcie imię Pana!
A ponieważ człowiek winien chwalić Boga przede wszystkim własnym życiem, nie zapominajcie o tym, co dwunastoletni Jezus powiedział swojej Matce i Józefowi w Świątyni jerozolimskiej:
“Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2,49). Św. Jan Paweł II

Katechezę w naszym przedszkolu prowadzi Ks. Robert.

Szatnia
Korytarz