Edukacja i wychowanie

Sala grupy I - 2023/2024

 

„Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpieczne.
Wiedzieć, co można, a czego nie wolno mu robić.” Św. Jan Paweł II

W sali pierwszej są najmłodsi z naszego przedszkola. To grupa trzylatków. W sali znajduje się projektor multimedialny wraz z laptopem, system nagłaśniający salę wraz z głośnikami wbudowanymi w suficie, magiczny dywan oraz zabawki i pomoce edukacyjne dostosowane do tej grupy wiekowej. 

Grupą opiekują się: Pani Izabela, Pani Katarzyna i Pani Julia. 

Sala grupy II - 2023/2024


Jesteście słońcem, które wschodzi (…) Każde dziecko jest słońcem, które wschodzi, które pragnie przynieść swojemu otoczeniu trochę światła. Wokół was naprawdę rozchodzi się światło. 
Aby to zrozumieć, wystarczy spotkać się z wami, wystarczy was posłuchać, przybliżyć się do was”. Św. Jan Paweł II

Drugą grupę dzieci stanowią czterolatki. Jest to grupa, którą tworzą dzieci w pełni zdrowe oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Ideą jest integracja dzieci. W sali znajduje się projektor multimedialny wraz z laptopem, system nagłaśniający salę wraz z głośnikami wbudowanymi w suficie, magiczna ściana oraz zabawki i pomoce edukacyjne dostosowane do tej grupy wiekowej i do dzieci
z niepełnosprawnościami. 

Opiekę sprawują Pani Katarzyna, Pani Edyta i Pani Małgorzata

Sala grupy III - 2023/24

 

„ Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. (…) 
Przychodząc na świat przynoszą ze sobą orędzie życia.”.
 Św. Jan Paweł II

Trzecią grupę tworzą pięciolatki. Są w dużej i przestronnej sali z wyjściem na ogród. Pomocą w zajęciach dydaktycznych i zabawach są: projektor multimedialny wraz z laptopem, system nagłaśniający salę wraz z głośnikami wbudowanymi w suficie, magiczny dywan oraz zabawki i pomoce edukacyjne dostosowane do tej grupy wiekowej. 

Grupą opiekują się: Pani Dorota i Pani Małgorzata

Sala grupy IV - 2023/24


“(…) życzę, abyście doznały w sposób szczególny miłości waszych rodziców, waszych braci i sióstr i całej rodziny. Niech ta miłość, właśnie dzięki wam,
drodzy chłopcy i dziewczęta, 
rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat.
Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych. 
Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu.” św. Jan Paweł II

W sali czwartej są sześciolatki z naszego przedszkola. Tworzą grupę integracyjną, W sali znajduje się monitor interaktywny 75 cali z wizualizerem, który daje możliwość skanowania wszelkich obrazów na ekran, magiczna ściana, system nagłośnienia z głośnikami wbudowanymi w suficie, w zabawki i przede wszystkim w pomoce edukacyjne.

Grupą opiekują się: Pani Milena, Pani Karolina i Pani Ewelina.

Język angielski - 2022

Do was, moi mali przyjaciele, bez względu na różnice języka, rasy, czy narodowości mówię: Chwalcie imię Pana! A ponieważ człowiek winien chwalić Boga przede wszystkim własnym życiem, nie zapominajcie o tym, co dwunastoletni Jezus powiedział swojej Matce i Józefowi w Świątyni jerozolimskiej:  “Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2,49). Św. Jan Paweł II

Język angielski w przedszkolu to bardzo popularna forma zajęć dla maluchów. Zajęcia odbywają się przede wszystkim w formie zabawy i  pozwalają od najmłodszych lat oswajać się z językiem obcym, co ma bardzo duży wpływ na późniejszą edukację dziecka. W wieku przedszkolnym nauczanie języka skoncentrowane jest głównie na umiejętności rozumienia mowy i znajomości podstawowego słownictwa oraz na zachęceniu do dalszej nauki w kolejnych latach edukacyjnych.

Język angielski w naszym przedszkolu prowadzi Pani Dyrektor.

Lekcja religii - 2022

 Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom. Św. Jan Paweł II

Celem zajęć katechezy przedszkolnej jest wprowadzenie dziecka w życie religijne, przybliżenie dziecku Osoby Boga jako stwórcy świata i życia, tak aby On stawał się Przyjacielem i Towarzyszem życia. Te krótkie cotygodniowe spotkania ukazują Boga i uczą  otwierania się na jego miłość. Prowadzą do konkretnych postaw: radości, poczucia bezpieczeństwa, miłości i wdzięczności za otrzymane dary. Uczą także modlitwy i wspomagają rozwój moralny dziecka w konkretnych wspólnotach, w rodzinie, w Kościele czy grupie przedszkolnej.

Katechezę w naszym przedszkolu prowadzi Ks. Marek.

Zajęcia z rytmiki - 2022

„Zawsze się raduję, spotykając dzieci. Pan Jezus także znajdował w tym radość! “Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie; nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie” (Mk 10, 14)” Św. Jan Paweł II

W rozwoju dziecka muzyka odgrywa ważną rolę, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Można zaobserwować, że dzieci na muzykę reagują zachwytem i radością. Intuicyjnie klaszczą, podskakują i tańczą. Zajęcia z rytmiki rozwijają wrażliwość estetyczną, poczucie rytmu, a także koordynacje ruchową. Obcowanie z muzyką jest przyjemne. Pomaga wyrażać siebie, ułatwia wyzwalanie nadmiaru energii i umożliwia zmianę nastroju. Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i są prowadzone po zrealizowaniu podstawy programowej. 

Szatnia
Korytarz