Informacje o nas

“Pragnę… wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny.” 

                                                                                                                                                                                                                     Święty Jan Paweł II

Przy parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie powstało w 2018 roku „Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Małego Karola”. Teren na którym znajduje się Przedszkole, kiedyś należał do Kółka Rolniczego, który w 2000 roku został zakupiony przez Parafię. Na tym terenie stała zniszczona wiata, którą rozbudowaliśmy w 2017 roku realizując projekt: „Lepsza dostępność do edukacji przedszkolnej dzięki utworzeniu przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Lisowie” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna. Całkowita wartość projektu wynosiła  1 029 438,29 PLN.  Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 850 000,00 PLN.
Budowę realizowała firma budowlana Pana Czesława Sternika, wraz z hydraulikami Panem Józefem Skibą i Tadeuszem Podleśnym oraz Panem Sławomirem Nowickim odpowiedzialnym za instalację elektryczną. Kierownikiem budowy był Pan Krzysztof Dudzik, a inspektorem nadzoru Pan Aleksander Woźniak, a następnie Pan Krzysztof Kwiatkowski.
Budynek zaprojektowali Pan Sławomir Wierzchoń i Pan Andrzej Marciniak.
Projekt Unijny napisali i rozliczyli Państwo Iwona i Andrzej Grzeszuk z Lublina. Prace zostały ukończone 31 maja 2018 roku.

Poświęcenia Przedszkola dokonał Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik w czwartek 18 października 2018 r. Na poświęceniu obecni byli: Ks. Jarosław Orkiszewski, ekonom naszej archidiecezji, Ks. Wiesław Kosicki dyrektor Caritas, Ks. Andrzej Juźko, dziekan dekanatu lubartowskiego, ks. Andrzej Sarna wicedziekan, Ks. dziekan senior Józef Huzar, Burmistrz Miasta Lubartów Pan Janusz Bodziacki i zastępca Pan Radosław Szumiec, Wójt Gminy Lubartów Pan Krzysztof Kopyść, Dyrektor Urzędu Pracy Pan Ryszard Smerdel, Komendant Powiatowej Policji w Lubartowie młodszy inspektor Andrzej Porczak, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Lubartowie młodszy brygadier Tomasza Podkański i zastępca brygadier Krzysztof Romanek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów Piotr Kiszczak, Prezes Zarządu Społem Lubartów Pan Grzegorz Poznański, Pan Józef Klajda były Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Pan Krzysztof Świć, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach Pani Krystyna Jędryszka i przedstawiciele różnych instytucji.

Przedszkole Małego Karola działa w oparciu o przepisy dotyczące Przedszkoli Niepublicznych. Nazwa „Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Małego Karola”, nawiązuje do dzieciństwa Karola Wojtyły, które spędził w Wadowicach. Zapewne dla małego Karola, był to czas szczęśliwego dzieciństwa, a On sam był zawsze pogodny, bezpośredni i koleżeński. Dlatego pragniemy, aby powierzone nam dzieci były bezpieczne i radosne i od najmłodszych lat wzrastały w duchu chrześcijańskiej miłości do Boga i ludzi.