Rekrutacja

Rekru­ta­cja do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Małego Karola na rok przedszkolny 2023/24

 

Szanowni Rodzice!

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Małego Karola nawiązuje do postaci św. Jana Pawła II i gwarantuje wychowanie w duchu chrześcijańskim. Jest przedszkolem integracyjnym w którym szczególną troską otaczane są dzieci niepełnosprawne.

Rekrutacja dzieci do Przedszkola rozpocznie się 15 lutego od godz. 9.00. Rekrutacja dotyczy dzieci 2,5 – 3 letnich. Zapisując dziecko należy złożyć Formularz zgłoszeniowy dziecka oraz wpisowe w kwocie 170 zł traktowane jako czesne w miesiącu wrześniu. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zapisu.

Wpisowe należy wpłacać  na konto:  84 1240 2409 1111 0010 8492 1672

W ramach dotacji oświatowej, dotacji na orzeczenia i czesnego zapewniamy:

 • wysoki poziom opieki i edukacji w godzinach 6.30 -16.30 przez profesjonalną kadrę pedagogiczną
 • życzliwą i troskliwą opiekę w dobrze wyposażonych salach edukacyjnych i placu rekreacyjnym
 • wychowanie w duchu chrześcijańskich wartości w oparciu o naukę św. Jana Pawła II
 • różnorodne zajęcia dodatkowe, które maksymalnie wpływają na rozwój dziecka (język angielski, katecheza, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, plastyczne, taniec, gimnastyka korekcyjna)
 • pomoc specjalistyczną: pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, integrację sensoryczną, itp.
 • organizację wielu ciekawych imprez i uroczystości
 • dzieciom z niepełnosprawnością rehabilitację w Zakładzie Rehabilitacji
 • dzieciom z wadami postawy i innymi dysfunkcjami ćwiczenia korekcyjne wad postawy w Zakładzie Rehabilitacji
 • współpracę z rodzicami w procesie wychowawczym ich dzieci

Opłaty:

 • czesne od września 2023 roku wynosi 190 zł, dla rodzeństwa – 140 zł, dla trzeciego i kolejnego dziecka 120 zł
 • stawka żywieniowa na dzień dzisiejszy – 17,00 zł (12,00 obiad i 5,00 śniadanie i podwieczorek)

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć i pracy przedszkola udzielane są przez dyrektora placówki.

Zapraszamy!