Ramowy rytm dnia

6.30 – 8:40
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, samodzielna zabawa dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Praca indywidualna z dziećmi. Prace porządkowe.

8:40 – 9:00
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania;

9.00 – 9:30
Śniadanie, uczenie samodzielnego spożywania posiłku oraz kulturalnego zachowania się przy stole, uwzględnianie decyzji dziecka co do ilości spożywanego posiłku oraz upodobań. Mycie zębów.

9.30 – 11:45
Zajęcia edukacyjne  kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania, zajęcia rytmiczno- muzyczne, język angielski, religia, grupowe zajęcia logopedyczne. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe. Spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

11.45 – 12:00
Przygotowanie do posiłku, mycie rąk

12.00 – 12:30
Obiad, podczas posiłku uczenie dzieci kulturalnego zachowania się przy stole, uczenie samodzielnego jedzenia, mycie zębów, przygotowanie do odpoczynku.

12.30 – 13:30
Leżakowanie, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej. Słuchanie bajek, tekstów literackich lub opowiadań nauczyciela inspirowanych literaturą dziecięcą.

13.30 – 14.00

Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14.00 – 14.30

Podwieczorek, podczas posiłku uczenie dzieci kulturalnego zachowania się przy stole, uczenie samodzielnego jedzenia.

14.30 – 16.30

Zabawy zorganizowane lub swobodne wynikające z potrzeb, zainteresowań lub inicjatywy dzieci, samodzielne oglądanie książek, zabawy: ruchowe, integracyjne, stolikowe, planowanie działań na dzień następny, pobyt w ogrodzie (w zależności od jakości powietrza i warunków atmosferycznych): zabawy dowolne, odbieranie dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów).