Ramowy rozkład dnia

6:30-7:30
6:30-7:30

Schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy według ich potrzeb i zainteresowań.

7:30-8:45
7:30-8:45

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

8:45- 9:00
8:45- 9:00

Praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka.

Zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania.

9:00-9:30
9:00-9:30

Śaniadanie.

9:30-10:10
9:30-10:10

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:10-11:40
10:10-11:40

Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11:40-12:00
11:40-12:00

Przygotowanie do obiadu.

12:00-12:30
12:00-12:30

Obiad.

12:30-14:00
12:30-14:00

Odpoczynek.

14:00-14:15
14:00-14:15

Przygotowanie do podwieczorku.

14:15-14:30
14:15-14:30

Podwieczorek.

14:30-15:30
14:30-15:30

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Słuchanie bajek i opowiadań.

Praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka.

15:30-16:30
15:30-16:30

Swobodna działalność dzieci, gry i zabawy.

Rozchodzenie się dzieci.