Rekrutacja

Rekru­ta­cja do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Małego Karola na rok przedszkolny 2020/21
Szanowni Rodzice!

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Małego Karola nawiązuje do postaci św. Jana Pawła II i gwarantuje wychowanie w duchu chrześcijańskim. Jest przedszkolem integracyjnym w którym szczególną troską otaczane są dzieci niepełnosprawne.

Rekrutacja dzieci do Przedszkola rozpocznie się 17 lutego (poniedziałek) od godz. 9.00. Zapisując dziecko należy złożyć Formularz zgłoszeniowy dziecka oraz wpisowe w kwocie 150 zł traktowane jako czesne w miesiącu wrześniu. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zapisu.

Informujemy, że zapisy dzieci już uczęszczających do Przedszkola na rok przedszkolny 2020/21, trwają do 15 lutego 2020.

Dzieciom w ramach dotacji oświatowej, dotacji na orzeczenia i czesnego zapewniamy:

  • wysoki poziom opieki i edukacji w godzinach 6.30 -16.30
  • wychowanie w duchu chrześcijańskich wartości w oparciu o naukę św. Jana Pawła II
  • naukę języka angielskiego i naukę religii
  • pomoc specjalistyczną: pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną itp.
  • zajęcia z rytmiki i tańca
  • dzieciom z niepełnosprawnością rehabilitację w Zakładzie Rehabilitacji
  • dzieciom z wadami postawy i innymi dysfunkcjami ćwiczenia korekcyjne wad postawy w Zakładzie Rehabilitacji

Opłaty:

  • czesne od września 2020 roku – 150 zł, dla rodzeństwa – 100 zł
  • stawka żywieniowa na dzień dzisiejszy – 11.00 zł (8,50 obiad i 2,50 śniadanie i podwieczorek)

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć i pracy przedszkola udzielane są przez dyrektora placówki.​

Zapraszamy!