Rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Małego Karola na nowy rok przedszkolny 2020/21

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Małego Karola
nawiązuje do postaci św. Jana Pawła II i gwarantuje wychowanie w duchu chrześcijańskim. Jest Przedszkolem Integracyjnym w którym szczególną troską otaczane są dzieci niepełnosprawne.

Zapraszamy!

Rekrutacja dzieci do Przedszkola rozpocznie się 17 lutego (poniedziałek) od godz. 9.00. Zapisując dziecko należy złożyć Formularz zgłoszeniowy dziecka oraz wpisowe w kwocie 150 zł, traktowane jako czesne w miesiącu wrześniu.
O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zapisu.

Informujemy, że zapisy dzieci już uczęszczających do przedszkola na rok przedszkolny 2020/21, trwają do 15 lutego.
Należy wypełnić Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Dzieciom w ramach dotacji oświatowej, dotacji na orzeczenia i czesnego zapewniamy:

  • naukę religii
  • naukę języka angielskiego
  • zajęcia z psychologiem i logopedą
  • zajęcia z rytmiki i tańca
  • dzieciom z niepełnosprawnością rehabilitację w Zakładzie Rehabilitacji
  • dzieciom z wadami postawy i innymi dysfunkcjami ćwiczenia korekcyjne wad postawy w Zakładzie Rehabilitacji

Opłaty:

  • czesne od września 2020 roku – 150 zł, dla rodzeństwa – 100 zł
  • stawka żywieniowa na dzień dzisiejszy – 9.50 zł