Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w roku przedszkolnym 2019/20:

Czesne za każdy miesiąc –  140 zł

Czesne dla rodzeństwa –  100zł

W przypadku nieobecności dziecka dłuższej niż 10 roboczych – 100zł

W przypadku nieobecności dziecka przez cały miesiąc  – 70 zł

Wyprawka na rok przedszkolny  – 100zł

Czesne należy wpłacać  na konto:

84 1240 2409 1111 0010 8492 1672

Dzienna stawka żywieniowa –  9,5 zł